Què és Siboc

Siboc

És una empresa formada per professionals amb una
àmplia experiència en el camp de la comunicació i educació ambiental.

El nostre caràcter multidisciplinar constitueix el pilar fonamental dels serveis que oferim, enriquits amb l’experiència i una sòlida formació en el camp de la biologia i la pedagogia, que ens permet assolir la màxima qualitat i eficiència en els projectes que desenvolupem.

Davant els nous reptes que ens planteja la societat actual, som conscients que el coneixement del medi natural i la reducció de l’impacte que l’activitat humana té sobre el nostre entorn, només són possibles assolint una consciència col•lectiva a través de l'educació ambiental i la sensibilització social.

Els nostres serveis s’adrecen a centres educatius, empreses, institucions i administracions interessades en desenvolupar projectes ambientals que permetin fer, entre tots, una societat més sostenible a través d’accions del nostre dia a dia.