A través d’accions que fomenten la participació per part de la ciutadania, Siboc pretén conscienciar i aportar estratègies de prevenció i conservació de l’entorn aplicables a la vida quotidiana d’una manera propera i distesa.

Projectes de participació

Tallers infantils per dinamitzar festes i actes:

  • L’art de reutilitzar.
  • Fem titelles d’animals.
  • Què fem amb els residus orgànics?

Estands informatius que apropin el coneixement mediambiental a la ciutadania i fomentin hàbits i bones pràctiques de conservació de l'entorn directe i millora de la siutació actual.

Campanyes de sensibilització per conscienciar i informar a la ciutadania de la importància de la seva participació i implicació per transformar el nostre entorn en un medi més sostenible.