Catàleg de Tallers a l'aula

Objectius
  • Identificar el model de recollida selectiva del municipi.
  • Relacionar els residus més habitual amb el contenidor.
  • Donar a conèixer els diferents models de recollida selectiva.
  • Conèixer els processos de reciclatge i aprofitament de cada fracció de residus.
  • Fomentar bones pràctiques per reduir la generació de residus i de conservació de l’entorn.
Descripció de l'activitat

L’activitat es realitza a l’aula del centre educatiu i està dinamitzada per un educador/a ambiental. La primera part, que es realitza amb un suport audiovisual, dona a conèixer el model de recollida selectiva propi del municipi, altres models implantats, en quin contenidor s’ha de dipositar cada residu i els diferents circuits de reciclatge. L’activitat continua amb un joc col·lectiu en el què, responent preguntes i superant proves, es reforcen els conceptes treballats durant la primera part i donant a conèixer bones pràctiques per reduir la generació de residus i conservar l’entorn. amb una pràctica en el que els participants observaran fulles i fruits reals i identificaran l’espècie a la què pertany.

<< Tornar enrere