Siboc té com a objectiu crear recursos didàctics com a eines per aprofundir en els continguts que es treballen a les diferents etapes educatives.

Utilitzant els recursos creats els participants reforcen els seus coneixements i desenvolupen diverses habilitats relacionades amb el procés d’aprenentatge sense descuidar els formats i les metodologies que fomenten l’interès i la participació.
Siboc elabora els materials personalitzant l’estil gràfic, format i continguts adequant-lo al perfil dels participants.

La integració de les TIC és una de les característiques dels recursos que elabora Siboc i que complementen l’activitat docent habitual. Els recursos creats permeten innovar en les estratègies metodològiques que s’apliquen a l’aula.

Alguns dels recursos didàctics que elabora Siboc són:

Pictograma de l'activitat

A més, es dissenyen i realitzen activitats com itineraris, tallers i cicles de xerrades.